Servicii de salarizare

– Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;
– Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
– Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
– Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
– Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
– Calculul retinerilor si popririlor salariale;
– Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
– Intocmirea declaratiei lunare;
– Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
– Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
– Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.