Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane

Acordam consultanta la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
Acordam consultanta la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
Acordam consultanta privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;
Intocmim fise de post pentru salariati;
Intocmim Regulamentul Intern;
Intocmim actele necesare Contractului colectiv de munca la nivel de unitate.