Servicii

Completare autorizata si transmitere a REVISAL

Conform art. 2 alin. 6 din HG 500/2011 angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea in conditiile prevederilor legale in vigoare.

Suntem autorizati sa completam si sa transmitem registrul de evidenta a salariatilor, in conditiile prevazute de HG 500/2011 si va vom furniza urmatoarele servicii:

 • Infiintarea si completarea registrului electronic;
 • Informarea ITM privind contractul de prestari servicii;
 • Obtinerea numelui de utilizator si a parolei necesare transmiterii on-line a registrului;
 • Transmiterea registrului electronic;

Tariful lunar va fi fixat in functie de numarul de salariati ai societatii si de fluctuatia de personal.

Servicii de administrare a personalului

 • Intocmirea, incheierea contractelor individuale de munca;
 • Intocmirea dosarului de personal, obtinerea de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar;
 • Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de munca, decizii de incetarea a contractului individual de munca;
 • Intocmirea adeverintelor de vechime pentru salariati;
 • Intocmirea si completarea adeverintelor solicitate de salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de personal solicitate de client;
 • Acordam suport legislativ pentru orice problema aparuta in domeniul relatiilor de munca;
 • Acordam suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii.

Servicii de salarizare

 • Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea contractelor individuale de munca, a modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.;
 • Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;
 • Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.;
 • Calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale;
 • Calculul acordului global, individual sau indirect, dupa caz;
 • Calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • Intocmirea ordinelor de plata pentru taxele salariale;
 • Intocmirea declaratiei lunare;
 • Intocmirea fiselor fiscale pentru salariatii societatii;
 • Intocmirea oricaror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;
 • Suport legislativ in orice problema de calcul salarial.

Servicii de consultanta in domeniul resurselor umane

 • Acordam consultanta la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • Acordam consultanta la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare;
 • Acordam consultanta privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare;
 • Intocmim fise de post pentru salariati;
 • Intocmim Regulamentul Intern;

Consultanta in cariera

Oferim servicii de consultanta in cazul persoanelor fizice, astfel:

 • Doriti sa stiti care va sunt drepturile si obligatiile intr-un raport de munca, pentru a va pune la adapost de abuzurile angajatorilor;
 • Aveti o intrebare privitoare la incheierea/executarea/incetarea contractului de munca si nu stiti cui sa va adresati;
 • Nu va puteti decide in ce domeniu sa va angajati.
 • Doriti sa va schimbati domeniul, sa va reorientati profesional, insa nu stiti ce post vi s-ar potrivi.
 • Va este dificil sa realizati un CV sau o scrisoare de intentie pentru ca nu stiti ce este important sa apara in acestea.

FB intwiteryoutube